u*{'' BESLISSING Afdeeling A Aanmerkinqen en No. der Ver- 5 namen er ïvsoordigei Kennisgenomen. 1 door wo- .chtingen tornen gel- 1933 vast ge verzoe| d van de n )e rente wordt "bepaald op 3 elet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 16 anuari 1934, le afd. no. lóo/lóO en no. l6l/l6l, waar- ij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvragen nos. I/860 n 1/345 in te willigen. Bouwaanvrage I/862 wordt gevjei' erd P2 Jesloten wordt prijsopgaaf te vragen bij de 'P.u'.Ij.L. itverliclj Besloten wordt de 2.U.I... prijsopgaaf te vragen HB UJ^, I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 42