I 1 num- I Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 843 849 n.V.Heij's Asphalt; fabriek botterdam.; o.Belt en ii.Colijn. "beiden te Soest. zendt Bericht omtrent verschillende onvoorziene werkzaamheden verbonden aa; het afmaken van onvoltooide vegen op het Hart. verzoeken in aanmerking te mogen komen voor de functie van opzichter over de door Maatschappelijk Hulpbetoon bij Openbare erken tewerkgestelde arbei ders. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 435