lende onden aai gen op Afdeeling I S S I N G Aanmerkingen en komen over de n bij arbei- Op voorstel van den /ethouder van Openbare verken wordt besloten de Ij.V. mede te deelen dat het Ooilege niet met den inhoud van het schrijven zich kan vereenigen en de firma zich moet richten naar de laatste afspraak met den ethouder. Omtrent deze afspraak wordt de iï.'V. ver zocht nog een schriftelijke bevestiging in te zenden, teneinde daarop nader te kunnen berichten. besloten wordt de verzoeken den baad aan te bieden met voorstel het College te machtigen tot afdoening. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 436