NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Juli 193 4. Tegenwoordig de Heeren ld-.G.Ueketh, Burgemeester. H.van Klooster en K.Lodeesenethouders Secretaris J. G .A .Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 850. t/m8.6.8.».. Uitgevoerd Afd. 16$ Afd. II Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 438