num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 850 851 Drukkerij de Nieu we Soester te Soest. Mr.Ar.A.Beunke Zeist. te Bestuur der R.h. U.j-i.0. school. Bestuur der R.K. Jongensschool Ingenieursbureau voor Bouw- en Wa ter kunde "Het Gver- sticht" te Deventer. i'echn. Ambtenaar Gpenbare Verken. E.L.Kronen. Jus- tus van Effen- straat I5"bis utrecht. Jo svdJle r khof en Zn. Besloi nemen Van h< verzoekt het daarheen te leiden dat het door de gemeente benoodigde drukwerk, voortaan uitsluitend door de in de fede ratie der 1 erkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf georganiseerde druk kers te Soest geleverd wordt. bericht, dat naar zijn oordeel het toe laten van venten langs de Batenburglaan bezwaarlijk kan worden beschouwd als een] inbreuk op de verbodsbepaling, dat op de aldaar aan de gemeente verbleven terrei nen geen concurreerend bedrijf van de li, .V.Soesterdal mag worden opgericht. Geadviseerd wordt de door Soesterdal te I ondernemen maatregelen af te wachten. vraagt medewerking tot aanschaffing van een overdekt rijwielhek, plaats biedend voor 30 rijwielen. vraagt medewerking tot aanschaffing van een overdekt rijwielrek, plaats biedend voor 10 rijwielen. zendt prijsopgaaf betreffende het opma ken van den legger der wegen in deze ge- imeente met bijbehoorende overzichtskaart adviseert het sausen en witten van de ir het bestek no-.2 dienstjaar 1934 genoemds lokalen voor f.203,92 op te dragen aan de firma Schults en v.d.heide. Voorts wordt voorgesteld nog 3(overblijf vendelokalen van de school herkebuurt en 2 lokalen van de school Beetzlaan te doen sausen en witten voor resp. f13»5' en f.20,10 per lokaal. verzoekt terugbetaling van zijn verlofs- -^en be rechten over 9 maanden. ilvore 3 en li 7an Ie en gei te be2 Jezell iing t Op gro Utree! ;8 deze vsrwac Beslot en v.d fKet sa pteld i zendt prijsopgaaf betreffende levering en plaatsing van een nieuw uurwerk met automatische electrische opwinding in den gemeentetoren. Alvore den ge len ov klok a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 439