Volg- num- Afzender of voorsteller mer i Datu m Korte inhou minister van So ciale z,ak en. Hollandsche Sociel- teit vm leven sveir zekeringen 1 Vt e Amsterdam. A.Bloemer. Amersf str.21 Soesterber Inspecteur van de volksgezondheid Amsterdam. ingenieursbureau "Het ├╝versticht" j Jeventer zendt voorschriften betreffende steun regeling biedt telefonisch aan een geldleening per 1 September 1934 groot f.346.862,15 tegen gelijke voorwaarden als de per 1 Juli 1934 met haar afgesloten geldlee ning groot f.200.000, verzoekt voorloopige toestemming tot het mogen verwerken van in zijn bezit zijnde alcohol tot eau de Cologne, zuli in afwachting der beslissing op de inge diende Hinderwetaanvrageom vergunning tot de oprichting van een fabriek(je' tot de verwerking van reukwaters, crews en poeders, in het perceel Amersf oort- schestraat 21, te Soesterberg. verzoekt strenge maatregelen te treffer ten aanzien van de open zweminrichtin gen met eigen watervoorziening de z.g. natuurbaden en verzoekt het water gere> geld te doen onaerzoeKen. biedt zich aan tot het opmaken van den legger der vaarwateren tegen een hono rarium van f.7,per kilometer-lengte

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 443