NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 13 Juli 193 A. VAN Tegenwoordig de Heerert ATGr.Delceth.» Burgemeester H.van ..looster en ü.-odeesenethouders Secretaris P.C Groot ,v;nd Afwezig 0 G.»-i. Ba te nbur.g..s secretaris. De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, 869 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 446