NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 Januari193 4. Tegenwoordig de Heeren -~n Dsketh.» Burgemeester» H. van .Klooster en Lo de es en..etiioud.e.rs Secretaris J. G. A. jJ.atenburc; Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 76 Uitgevoerd Afd. IAfd. t/m93 Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 44