V /hf- S/W ,VJ- BESLISSING Afaeeling en No. Aanmerkingen rstrekken te mogen or hem in-1 ncieele C. ijn- iaavan Besloten wordt de organisatie te aaviseeren Majoor niet als kostwinner aan te merken. V ster van .V.Bouw- Jac. van 'I iermijn aerl staald \0 vermeer-1 >0 wegens 1 staat OUTjUhi Soest m vergun- jlagerij Steenhof-, l)e navolgende "bijdragen in verpleegnosten van t.b.c.lij- ders worden verleend: J.v.d.Spaa f.494,10 D.,ijnbeek 164,70 .Hoekstra 145>6C oorts wordt besloten I- .v.d.Spaa te verzoeken een bijdra- e van f.0»5ö pe*1 week in de verpleegkosten te verleenen, n aan h.C.rijnbeek een bijdrage te verzoeken van per week. tot uitbetaling van dezen termijn wordt besloten. Het ontwerp wordt goedgekeurd. xige ;eren van xg van de Lnderwet- Rijzend op het verzoez te beschikken, aangezien de hin-ppJf. toe-- «fierwet het verleenen van een dergelijxce toestemming niet toelaat. Jjft/J_ i van J.k. L-engen van snenweeg- 3destraat I j.w- en o-J van Poli- ct uit. houaen n 3^ Juli Alvorens een beslissing te nemen, wordt overlegging ver- [p Jj. langd van een behoorlijke situatieteenening en een tee- t koning van de te maken overkapping. Lfwijzend op het verzoek te beschikken. t afwijg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 450