I Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 883 minister van So Bepaalt schorsing tewerkgestelden ciale Zaken. G.v.Velsen Ingeni eur sbureau Dwars, Heederilc en Verheij.Amers foort. kV.Brandspuiten- fabriek v/h A.Bik kers Zoon Rot terdam. Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht Je Voorzitter. Kenni J.We sterlaken J.liggermans en J.Staal op 3 weken. zendt declaratie voor advies inzake het natuurbad tot een bedrag van f.27>72» zendt rekening van geleverde tweewieli ge Ü'ord motorbrandspuit ten bedrage var f1603,6j. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. stelt voor goed te vinden dat de poli- tie-agenten worden gewapend met klewan^ De kosten hiervan zullen nader opgegeve worden. r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 451