oyfr. lden inzake het f.27,72. tweewie li edrage var ïge verzoe ld van de en. de poli- j et klewanj r opgegevii ESLIS5ING j Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. Tot betaling wordt besloten. lot betaling wordt besloten. lelet op het schrijven van Uedeputeerde Otaten dd. Ié 1 iP tuli 1934, 2e afd. nos. 2377/1401, 2377/1401, en 2297/ I377, waarbij toestemming wordt gegeven tot riet verlee- nen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/940, I/94I en 1/936 in te willigen; gelet op het ad vies van Bouw- en woningtoezicht no. 35/102 wordt be sloten de aanvrage no.l/947 in te willigen. Wordt goedgevonden. fl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 452