NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 17 Juli VAN 193 4 Tegenwoordig de Heeren Mr. G.I)eketh, burgemeester H.van Klooster en K.Locieesen Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, .888. t/m909 Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 454