07 ic. hebben door de r zieken- ek op het j ieden it daartoe Van de Je afdeeling wordt tegemoet gezien een om schrijving van den omvang der gevolgen voor de ge meente verbonden wanneer tot de regeling wordt toe getreden. 3. ue ïn- onversie- oord Hol- .000,= e gecon- SBesloten wordt niet tot de conversie toe te treden. door hem 3 verrich- bevorderd Aan F.A.Mud voornoemd te berichten dat deze aangele- genheid bij de nieuwe salarisregeling onder de oogen '*90, zal worden gezien. tzending. li E.van üostenbrugge van de tewerkstelling bij de werk- J *s/e/ verschaffing vrij te stellen. u/CS t tijdvak j ihet gevraagde verlof wordt toegestaan. unning te lS Den Baad afwijzend te adviseeren. f het per- 0-1556 en voor bouw- nen. apport ch ambte- an bouw- i komen aren t met de adviseert a leve- Aan belanghebbende conform het rapport van den tech- nisch ambtenaar bij bouw- en woningtoezicht mede te deelen. fV I Conform het advies van den technisch ambtenaar van Ij openbare werken aan adressant mede te deelen, dat zijn naam geplaatst zal worden op de lijst van le veranciers 'U 1 v<yS<y Av' I i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 456