I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ir voren i aan de st met de toezicht lit bij 1/950. is de :zien 259,50 Besloten wordt op deze aangelegenheid niet verder in k2 te gaan. i^30. len Eaad voor te stellen een crediet van 259,50 be- 'jry} schikbaar te stellen. en ver- balans ter verificatie aan het centraal bureau voor V'y/ 1955» verificatie en financieele adviezen te .Den Iiaag toezen, 1 9 "en. 1 Augus- toelichtiiii Ld D.A.de j ike de toe-j 3 het na- ,en hebbenj ïst in de Banning- :age te le el te vanj in ten sken mede- )r den eg met lijk wcrdi 22 banken sten op g tot aafl'l .Eet gevraagde verlof wordt toegestaan. Pio» 5/p fce toelichting te voegen bij de motie en in de eerst- volgende vergadering van den raad te behandelen. 'fy. )en Eaad mede te deelen dat te zijner tijd een voor- Iracht tot het verstrekken van een crediet in ver- Iband met verbetering van de straat zal worden inge«- Idiend en met bovenstaande rekening te houden. be Eaad zal worden voorgesteld het benoodigde crediet beschikbaar te stellen. I? *M- V' l\j$.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 458