BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen Besloten wordt de nummers 1/901 en 1/954 te weigeren. i9 J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 462