NOTULEN I BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 20 Juli 193 4 VAN egenwoordig de Heerert 0.Deiceth. Burgemeester II. van klooster en n.Lodees.en, et houders. Secretaris «o-.Batenhur Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, t/m Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IV v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 464