h/w. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .at de van de gistere .d van de .re er ze ;aamheden en stelt ;ssom on- ialing 10, j ■et de mededeeling van den .vetnouder wordt genoegen ge- ósfcJ- lomen en op dien grond besloten tot betaling van 'A-> ?s6> ss f.ö.OOG, n een uden Besloten wordt één verguld zilveren en een bronzen me- «taille beschikbaar te stellen. endrik Besloten wordt het volle bedrag ai f.6ó5,— P&r jaar op 3i gelmatig den vader van het kind te verhalen. t de lo-l e van Besloten wordt de bijdrage aan den heer nittooij vanaf V- aar de heden in te trekken. on lager1 .V. van*, fn afwijking van het attest van -Jr.nupert wordt beslo- 3i *33^ ten J. esterlaken en (i.van Es wel uit te zenden naar de Bijkswerkverschaffing. Sociale t dat verreicel gevallen; £Ver schal 3 1 a-Gra lalde in lZUlKSl rtikel douw van 3, Op jemee steil Tech- Leidinb Lseert verlee- /an de mededeeling wordt kennis genomen. lonform het advies van den technisch Ambtenaar wordt be- ^4, sloten afwijzend op het verzoek om ontheffing te beslis- sen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 466