num- Afzender of voorsteller j Datum Korte inhoud mer 933 939 94v 941 C.L.v. i«3 jv.Jorrestein. .„olenstr. .Z.42 ^.Ho nsveld, Lieuh werhoekstraat 4. 942 943 .h.Beijerink Groepsconsul .x.H .B. 'iechn. Ambtenaar bouw- en woning toezicht. C.jelt. Soest. verzocht ondersteuning. verzoekt nogmaals van uitzending naar q .djkswerkverschaffing te worden vrijge steld sloten door sloten sschikK Ad te nas no.20. verzoekt ontheffing van het bepaalde in jesloter artikel 14 sub b der bouwverordeningjjjJt advi voor den bouw eener garage, op het ter rein, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie .1.3232, gelegen aan de Vrede hof straat Ge technisch Ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht ad viseert de gevraagde ontheffing te ver- leenen, zulks op grond van het in ge- meld artikel onder sub III, 2e alinea bepaalde en wel tot eene maat van 0,% uit de zijerfafscheiding. verzoekt voor rekening der gemeente j'esloter plaatsing van 2 waarschuwingsborden te het .ijl Soesterberg. Je borden worden beschik- nieuwe x baargesteld door den .B.j.B. adviseert aan L.Brugman, wonende Braam- weg te Soest in verband met diens voor nemen tot den bouw van een dubbel woon huis, op een terrein, gelegen aan de ixerkdwarsstraatkadastraal bekend ge-, meente Soest, in sectie C.1410, mede te deelen, dat hij bij eene eventueele be bouwing van gemeld terrein, moet aan houden een rooilijn gelegen op een af stand van 10 uit het hart van de Kerkdwarsstraat en dat een verzoek om ontheffing, ter verkrijging van de noo- dige open ruimte achter het te stichten gebouw, welke in het onderhavige geval Ivl instede van 9 ^al bedragen, in overweging zal worden genomen. 'biedt ter overname aan eenig materieel, jdoor hem gebruikz bij den wegenaanleg jop het Hart. je i'echnisch .Ambtenaar belast met de lei? jding van den Jienst Openbare erken ad viseert niet tot dezen aankoop over te gaan aksiotei vies vai zicht, i no.34. Beslote door ad

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 475