BESLISSING Afdee'ing en No. Aanmerkingen belas- rag van j ot Wijzi 1 r den Let kohier zal den Raad ter vaststelling norden aange- 3* Loden. ^:/^- Lonform het ontwerp zal den Raad worden voorgesteld. ng tot h in het ndering .ooi Ker- Besloten wordt de werken op te dragen en te gunnen aan "e eebrHogenhirk te Laren (h,H«) vooi' de totaal inge-i(^- chreven som groot f.11675»-- .V.uebr, rken op ot n ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 480