NOTULEN A *£-■ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2Z. Juli 193 4 Tegenwoordig de Heeren u.-^eketii, -iur^civieester. H»van Klooster en K.Lod.eesenethouders. Secretaris A«Batent3urg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers De Burgemeester, De Secretaris .953 t/m9.6.1 Uitgevoerd Afd. It Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 482