i dat doo rereenigic net feest Ié houd er voor het :rein heef in bac. en ïg van een errein te- i van het e stellen' ensten var, lingtoe- rsoon te oteur van f Lngen BESLISSING Ardeeling en No. Aanmerkingen zbsloten wordt voor de inrichting van een rijwielstal- geen gemeenteterrein beschikbaar te sterren. lp.no /U s liet het voorstel kan de vergadering goedkeuring van de voordracht, zich onder gelijktijdige vereenigen van 47CQ van r kte voor gelezen. te brenben sener hon- orm het r wijzi- jrdt besloten den raad overeenkomstig het voorstel een wijzigingsverordening ter vaststelling aan te bieden. r verbandI besloten wordt adressanten gemotiveerd te verzoeken de 5* ke en ^eesjvborstellen terug te nemen of althans voorloopig buiten ■K.e.yt'i8 ozen in de b^nandeling te laten. f od or. in amersf oorti n opricii- «aters,. oeder s. es uitge- Vri jvil- h Amb te- Bouw- en Besloten wordt den xiaad te adviseeren afwijzend op dit verzoek te beschikken op grond' van de omstandigheid dat va.; een dergelijke inrichting in de kom ernstige hinder is te vreezen door de onaangename en ondragelijke reuk- verspreiding in de omgeving, waaraan blijkens opgedane ervaringen in andere gemeenten, door het opleggen van voorwaarden bij de Hinderwetvergunning niet voldoende ka,, worden tegemoet gekomen, terwijl in deze gemeente buiten de kom nog wel terreinen zijn gelegen, waarop een dergelijke inrichting gevestigd kan worden. [P -v' Jl- k bliksen-l Kenriisgenomen. "bO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 484