Volg- 1 num- i Afzender of voorsteller mer 959 96c 961 962 963 964 Datum re chnAmbt enaar Bouw- en oning- toezicht De Voorzitter. J. Arijn. Pollux- straat 2C Hilver sum. iec hn.Dub t e na ar Coenbare erken Centraal verificaf tie-bureau. ie chn.- kmb t e na ar Bouw- en sfoning- toezicht Korte inhoud verzoekt te publiceeren dat de üomruis- sie inzake beoordeeling' bouwplannen zij ting houdt op den eersten en derden Dinsdag van iedere maand, en dat belariJ hebbenden op deze dagen des namiddags 1 iinlichtingen over de door hen ingezon den plannen kunnen verkrijgen van een leden der Commissie. gaat over tot het houden der openbare aanbesteding wegens vernieuwing van de i Banning straat en het rijwielpad Eiken laan tot Soestduinen. Overeen Ipergeg. ken o.i. bouwvergunning vergezeld noodi0e teekeningen en adviezen. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor de betrekking van opzichter bij den wegenaanleg der gemeente. zendt opgave betreffende te plaatsen brandxranen te Soesterberg. zendt proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den ontvanger de zer gemeente op 25 Juli 1934. Jbor 15 biljett ken ter uit 'te Vóór de het bez bus is Jit bil Soest v, is 15- 3bslote oLtrent Indien nen woi (feeld d Ivearec Hpt pre werden biedt ter behandeling aan e enige ver zoel van ue Grblet Jüli 1 1402, gegeve. gelet ï/108 1/921,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 485