NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3.1. Juliig£ 4 Tegenwoordig de Heeren-^» G.Deketii, Burgemeester H. van Blooster en B.Loaeesen., wethouders., Secretaris JG ,A .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, o£- De Burgemeester, IaA*) De Secretaris, Bevat volgnummers .9.65 t/m97 Uitgevoerd Afd. I r Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 488