BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ien namens l in de 3n over ae verbree- irgemees- toegezoii igd vtordt sonder ii- Lng wordt tuur be- edeelte ding van waarom- iling Het Be- erking te or Buiten zen af standl n leveren ,e Voorzitter geeft uitvoerig inlichtingen met "betrekking i?Jj tot de eventueele verharding van den mricaweg en de ver- ekening der daaraan verbonden Kosten. Bpreker deelt me- ie, dat ook bij grondafstand door de Vereeniging geen vrijstelling van betaling in het wegenfonds of baatbe lasting kan verleend worden. /oorts overtuigt de Voorzitter het Bestuur dat de Ver- leniging wel heeft medegewerkt tot grondruiling en toont trieven geteekend door wijlen ü.T.van Vliet namens Bui tenzorg. iet Bestuur wenscht een en ander te onderzoeken en zegt og op de zaak terug te willen komen, ij de opmeting en aanwijzing van den grond aan den landmeter bestaat er misschien nog een mogelijkheid de Vereeniging ter wille te zijn. In ieder geval zal de aanwijzing ter plaatse door Burgemeester en .ethouders n tegenwoordigheid van het Bestuur geschieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 494