NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS J/f A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 Augustus193 Tegenwoordig de Heeren Mr... u.JeJseth, Burgemeester H.van Klooster en l.üodeesen. et houders.- Secretaris J «.Gr A- Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers y t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. /o Ü- Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 496