NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 .^UoUstus1934. Tegenwoordig de Heeren J- - G.,D©icet>.li» BurgemÊestier...... H. van. klooster en ..Lodee.sen ethouders. Secretaris J •G.».A»B.a..'t.6.nT3.l Afwezig Acccord De Wethouders, Bevat volgnummers 9-8.7t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III: Afd. IV: /i De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 500