■f- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ndertijd el Talma- aanbren- met de viseert no.427 'L schi kken. let College besluit overeenkomstig het advies technisch Ambtenaar belast met de leiding van (erken, neergelegd in diens rapport dd. 26 Juli 3R94/2, afwijzend op het verzoek van ad schikken. van den Openbare 1934, no.^ essanten te be- Irj. en der li. n vleu0el.f ereischte wet en ke maatre-j en worden Jesloten wordt het rapport van den Technisch Ambtenaar jij houw- en woningtoezicht te aeponeeren, aangezien rerontschuldigingen zijn aangeboden en de teekeningen Llsnog zijn ingediend. o* Jj- WnP. boom, ,jn huis. met de izicht Besloten wordt conform het advies van den Technisch p> Ambtenaar bij Bouw- en woningtoezicht dd. 1 Augustus I934, no.353'7/2, afwijzend op het verzoek van adressant ^V.V te beschikken. ifoontoe- ioester- en ver slaap kamer Besloten wordt de aanvraag van een verklikker voor het P telefoontoestel in de hulp secretarie te Ooesterberg toe v te staan, en opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit. Ali i1) ne stemi-hm van Chris- ?eg Eb te engewoon Boest be- enen. iesloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen. qM- V' H lr iesloten wordt dat ruiling of verkoop van grond, als l? toor adressant bedoeld, niet kan plaats hebben alvorens iet uitbreidingsplan is vastgesteld en goedgekeurd. as 'V "Pt\ h iesloten wordt de gevraagde collecte toe te staan, over- J ;enkomstig het advies van den Insoecteur van Politie dd. |31 - 7 - 1934. HA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 508