Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte innou 102Ó Je Voorzitter. adviseert den xiaad voor te stellen de vergoeding als "bedoeld in art. 101 der L.O.wet over het jaar 1931 vast te stel len voor de scholen voor gewoon L.C. op f.15,29 per leerling en voor de U.L.G, scholen op f.25,11 Per leerling.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 513