NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Augustus1934 Tegenwoordig de Heeren G.t#lx....Bwgsmeester Hvan Klaoster. .en. K.Lo&e.esenSe.th.o.ud.er.8. Secretaris J.,.G..A.*B.aten.laim Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m 1041. Uitgevoerd Afd. I: 4; Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 516