l NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 -•-ugustue 1934» Tegenwoordig de Heeren O.Deketij,, Burg e Biees ter. n.van klooster en ..♦.uodee sene tiiouder.s., Secretaris - 2 dr QQt Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, 7/< A-C. De Secretaris, Bevat volgnummers IQ 4.8t/m .105.1,.. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III Afd. IV A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 524