y Vu. Afdeeling Aanmerkingen Lange ai en verzoeker vrijwillig uit net kamp te Bolleca- ts is vertrokken, wordt afwijzend op het verzoen be- fij/#., schikt. se sloten wordt den heer 'fjittes als tijdelijk onderwij- p2 ser te benoemen aan de openbare U.L.O.school voor het tijdvak 3 t/m 22 September 1934. J- )en Technisch .nabtenaar van openbare .'erken opdracht te rerleenen bedoelde boom te verplanten naar het nieuwe Ln aanleg zijnde plantsoen aan de Schrikslaan. ordt voor kennisgeving aangenomen, -v' l\ i srceel :-f..ijzend op dit verzoen te beschikken, aangezien een vergelijk bord ontsierend zoude zijn voor de omgeving. f 3g van x» nheid v fl L"S al3 as a.s. Jeponeeren. 1/ cJj- /K* «tg Tv' T,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 526