4 i NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 43 Januari193 Tegenwoordig de Heeren 9. JeKetn. iéts ter H. van .looster et houder. Secretaris Afwezig Lodeesen, ethouder Accoord De Wethouders, A.c/l. Dj^ Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 94.. t/m 100. Uitgevoerd Afd. I: fa. Afd. II: Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 52