NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 17. Augustus 193 4 Tegenwoordig de Heeren --r G-»iieket|i. -Burg©meester H.. van ..loostar en - ..Loaeesenethouders. Secretaris P,C. Groot., wrnd Afwezig <f.G «A«BatanlwirgSeoretarlg, Accocrd De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m.1.9.6.7.' Uitgevoerd Afd. \-. Ay Afd. II: Afd. III Afd. IV ff

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 530