'37»"" Volg num mer 1058 1059 10Ó0 1061 1062 Afzender of voorsteller G.Pul en 0.de Vaal Soesterberg Datum Korte inhoud 'Soest vooruit' Stichting Jeruel Leiden. De Voorzitter. k.Los. Amersfoort schestraat I08 Soe sterberg 1063 /.van der Leem. verzoekt vergunning voor 4 inritten aan| de Luitenant Koppenlaan. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare .erken brengt hierom trent rapport uit bij' schrijven da. 14 Augustus 1934-J no.869. verzoekt het aanbrengen van vitte stre pen op het kruispunt Kerkstraat-Toren straat bij de woning van Ds.van SchaicJ en in de bocht van de Birkstraat ter hoogte van de woning van den heer Ten- sen. De Technisch ambtenaar belast met de leiding Openbare ./erken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 11 augustus j.1. no.Sóg. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte van 17 t/m 22 September I934. De Inspecteur van Politie advi seerde afwijzend. stelt voor: a. de op 1 September 1934- vervallende kasgeldleening, gesloten met de ban kiersfirma Vlaer Lol te Utrecht met eén maand te verlengen op dezell de voorwaarden als voor de loopende leening gelden; b. per 1 September 1934 een kasgeldlee ning aan te gaan met de L.V. ,-idden-l standsbank te .mast er dam, groot f.100.000,-- a lm :/j franco provisie voor een maand vraagt toestemming om het huisje, st. mi- de achter het perceel Amersfoortsche- straat IC8 te mogen blijven bewonen. I1 Omtrent deze aangelegenheid wordt rap- j port uitgebracht door den Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en ioningtoezicht bedankt als lid van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs. Lires sar flinker 3 Ij o\. s Lp het tooge kc Ltrepen ce er spur fwijzer ies var Aldus w c dre ssar: 'dn één iesloter fenoemir en; J.var oi 8. iiia xó€ 4 ^£3 fK «0 xi. "V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 533