rï? et de hierom- ad 14 BESLISSING •essanten mededeelen dat na o~t lino der mosten eenng sullen orden gemaakt van 437,-- de inritten blinkers, en dat de "boom, st ande voor perceel no.3 ■t a.s. najaar aal .orden verplaatst. Aanmerkingen gebruikte in L?Jj- 1oU te stre- -ïoren- Schaicï t ter er Ten et de hierom- dd. 11 uden yt ember advi- het verzoek wordt afwijzend beschikt in verband met de llenae de ban recht P dezeii' oopende öeldlee- Midden-J ot r ovisie est rl tsche- onen. 1 dt rap- I isch van looge morten, welke aan het aanbrengen van dergelijke ttrepen door middel van Zweedsche granietkeien of ver- teerspunaises op betonblokjes verbonden zijn. (T2 <x< V 3 J' Afwijzend op dit verzoek te beschimpen conform het ad- ries van den Inspecteur van Politie. .-dus wordt besloten. JU* llï$ .dr es sant mede te deelen dat het College 0een bezwaar al maken te^en bewoning van net huisje voor den tijd 'au één jaar na heden, doch d.-.t na dat tijdvak de bevio- P aip bi;8tmat moet oiden. e van sloten ïordt den Haad de navolgende aanbeveling voor van een lid van genoemde Commissie aan te bi6- v enoeming en: J.A.van Beekj J.van Hoeflaken. "t C 0 1 1 1-1 P}" :iL. êrI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 534