Korte Datum num- Afzender of voorsteller mer De Voorzitter. 1067 Je Voorzitter, De Voorzitter. jvraagt in hoeverre het gezenseht is het oordeel van eenige colleges in te win- nen over de toepassing van de wijzi- gin&swet der Winkelsluitingswet. j "brengt advies uit omtrent het schrijver, van Lir.iSlias, advocaat van J.Geitenbeek j inhoudende "bezwaren tegen de dading aan gegaan met C.Belt, alsmede omtrent het exploit, inhoudende de oproeping om op 22 Augustus a*s. te verschijnen voor de jArrondissements-Bechtbank te Utrecht i.. I zake C.Belt ten verzoeke van de ed. 'a- let te Baarn. stelt voor een oproeping van sollicit i ten voor de benoeming van een gemeente ontvanger stelt voor in principe te besluiten rol de vereeniging tot bevordering van het nijverheidsonderwijs te Soest behoudens; hoogere goedkeuring uit de door de ge meente te beleggen bedragen een geld- leening te verstrekken van rond f.61.000,-- per 1 Dovember a.s. tegen een rente van 4/2 c,° =en koers van 100 en teöen hypotheeicverleening op het s cho 0lg eb ouw I ili xix« ii0S6H" 0 0 Oj,. A'dam.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 535