iltt fa Of} BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen it is hetB[et advies in te winnen van de Kamer van Koophandel en ah- te win- Bobrieicen te .naersf oorten contact te zoeken aet aan- v ijzi- H'„-enzende gemeenten. :chrijvfeii| :itenbeei| ,ding aanl ■ent het ig om op i voor del recht irtl ed.'/a-l in de adviezen wórdt kennisgenomen. Aan Lr .hosenboom te] edi- L^richten dat het College bereid is tot net houden eenerj v ;spreking, als bedoeld in het slot van zijn schrijven Iran 13 Augustus j.1. llieit.r.l emeent&-l iiten aar. van het gehoudens de ge 1 geld- i tegen ran IOC 3 het .ldus wordt besloten. Sesloten wordt overeenkomstig het voorstel van den vuor-j zitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 536