NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 Augustus 193 4, Tegenwoordig de Heeren I»Ir. G.Leketh ii.van -Klooster en K-.Lode.esen Secretaris CGroot Afwezig Accoord De Wethouders, Ii-'ff De Burgemeester, V/ e Secretaris, Bevat volgnummers 1.068 t/m1 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 538