Volg- num- Afzender of voorstelier Datu mer m Korte inhoud 1068 1069 1070 Maatschappelijk 16—8—^4 Hulpbetoon k.Schuyt 22-7-'54 vWeedestr22 Soest Bestuur Christe- 16-8-'24 lijke Oranjever- eeniging "Julia- na van Stolberg" te Soest. 1071 2e Afdeeling. deelt mede dat bij het Bestuur geen interesse bestaat voor een ongeval len-verzekering voor arbeidersdie steun in den vorm van arbeid krijgen. verzoekt een tapvergunning voor de voor- localiteit en de concertzaal van zijn perceel van ..eedestraat 22. vraagt op 21 Augustus as gebruik te mogen maken van het gemeente-terrein aan de Paulus Potterlaan om aldaar een' kinderfeest te houden ter gelegenheid van den verjaardag van ri.Lide Koningiij Tevens verzoekt het bestuur om bedoelde laan op dien datum van des middags 2 uur tot 6 uur te willen afsluiten voor rijverkeer, opdat aldaar zou kunnen plaats hebben het ringsteken op rij wielen deelt mede dat op 1 Januari 1925 de goedkeuring afloopt van de verordening op de heffing van rechten besmettelijk! Ziektenwet 1072 Minister Sociale 17-8-'24 Zaken. bericht dat het geen termen kan vinden G.van Bs vriv te stellen van uitzen ding. 1072 tvan Meel 18-8-'24 i Gallenkamppelsweg 11 Soest richt een schrijven aan het college, waarin hij mededeelt vernomen te hebben, dat eerlang zal worden overge gaan tot benoeming van een persoon, belast met het houden van toezicht en controle op het maken van beton en de hiervoor te gebruiken materialen voor de nieuw aan te leggen weg te Soest - Soesterberg en verzoekt voor deze be-> trekking in aanmerking te mogen komen»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 539