L v nen pen- ar- ne ij te Rijks- BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen J ■Besloten wordt geen vrijstelling van uitzending te 1 verleenen 'n Pastooi en A. voor het| edoeld 1920 in dewer- over- len ten en een jwielen ooi n de s j .1. kosten dan die en be- it het bestuur wordt overeengekomen: dat de aanvrage van het schoolbestuur voor een rek van 'j>0 rijwielen ten behoeve der R.K.U.1.0.School wordt teruggebracht tot een rek, plaats biedend voor 25 rijwielen. dat de aanvrage voor een rek voor 10 rijwielen ten behoeve der R.K.Jongensschool wordt ingetrokken, en dat een nieuwe aanvrage zal worden gedaan voor een rek, plaats biedend voor 20 rijwielen. 3 5 de be- plaatsen oper zij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 542