jy« BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen otewal .de Nies gesloten wordt den Raad dezelfde personen ter benoe- tning voor te dragen. van open-i lesloten wordt niet op het verzoek in te gaan. en Raad mededeelen. e vergunning te verleenen volgens het overgelegde Dncept-besluit V z 5- [oor de bedoelde vrijstelling worden geen termen aan- ■ezig geacht. V PaA V /RV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 548