w v 1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen I v.Doorriel van e S lach tl n art.4 liV over- coin- en voor-| oor den geschie-| >a ar. ;en Raad zal worden voorgesteld de navolgende voor- Idracht op te maken. 1. Mr. J.H.van hoorne. \2. A.Endendijk. J.Stroband. i*Ji ;emeente-Hien Raad voor te stellen deze subsidie-aanvrage te -jk «behandelen bij de vaststelling der begrooting 19j>5. aanzien l van de ?t be- ^enkom- 3 wederoml [■werpen. 5 ven Delast erken effend ke ge- gebrachtjl ed.Sta- eelt 1 deze n 2CGGf| nschri j- kzaamhe- als voor de aarstel- door de der slee den Tech-1 nvullend er Bannifl 00,= ten een spe- t 'bl'if De vergadering kan zich net de wijzigingen vereenigen. Al te gewijzigde plannen zullen aan Gedeputeerde Staten ;er goedkeuring worden toegezonden. Te zijner tijd zal den Raad aanvulling van crediet worden gevraagd, indien zulks noodig blijkt te zijn. ontrent een en ander zal het oordeel der Commissie Apenbare -erken nog worden gevraagd in een hedenmiddag! ;e houden vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 550