Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1090 K.C.van hes. Apeldoorn 16-8-'24 a maakt bezwaar tegen het schrijven van B. en ,7. dd. 2 Augustus j.1. inzake gedeclareerde onkosten; b verzoekt de hem toegekende vergoe- ding ad 2000,= te betalen en c verzoekt te overwegende toegekende vergoeding te willen bepalen voor het tijdvak tot het laatste be sluit van den gemeenteraad, dat een plan van uitbreiding wordt voor bereid en te bevorderen dat er een nieuwe vergoedingsregeling met hem wordt getroffen voor het vervolg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 551