/Tu.ipy t BESLISSING Afdeeling en No. 'esloten wordt den heer van hes uit te noodigen tot iet houden eener bespreking met den Burgemeester om rent deze aangelegenheid.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 552