NOTULEN I BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Au .uütus193 Tegenwoordig de Heeren ^e.c-_3ui jcut- y JË.van klooster e.n. ...Lodeesenetlaouaers. Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, 7 A.jl. De Secretaris, Bevat volgnummers -ls.v:.4, t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. IIA Afd. III fa Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 554