Volg num mer 99 IOC Afzender of voorsteller Datu m e clmAmb t enaar openbare /erken. ambtenaar 3ou en Joning- toezicht. Korte n h o u bericht naar aanleiding van het door het Ingenieursbureau Dwars Heederik en Verheij uitgebrachte rapport terzake verbetering der rioleering van het na tuurbad en vraagt een crediet groot f.1400,--. bericht dat zijn advies dd. 28 Dec. 193 iio. 4/51 terzake ontheffing art. 15 der Bouwverordening ten behoeve van het bouwplan der Gebr. van ^ooten te Utreen, kan vervallen aangezien het stellen der voorwaarden daarin genoend overbodig zijn. Hij brengt een nieuw advies uit tot verleening der ontheffing. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 55