v' lm. Au.mk 7>} ■jTji BESLISSING Afdeelinq Aanmerkinqen en No. a onteer nende r le enen vi t, tot uit| bakkerij ka das t.: t i e G ó^Oj Ht ontwerp-besluit wordt goedgekeurd. \A aA J- zoek aa,. hi er o:.„- n dd. 1 ontwerp n 12 tt ge de Hir jzi^ing 45 B vergadering kan zich wet de toelichting door den Se- V *M- ■etaris 0egeven, vereenigen en besluit de bestaande re- sling te hand Ir '/en. t ontwerp-besluit ozdt öQcabtzeurd Jj- 3 &er bouij^Bs loten iordt de gevraagde ontheffing te verleenen. <jy j- en bou e er-c- I 2-f- met de ezicht t bij 4 j j.o. s/ e „.ijks- pt vergadering besluit den naad voor te sterlen adres- n en ove: 3ct ...ede te deelen, dat 1 wordt tot een gemeentelijke n gemeen- mrkirersch ffing oesloten, net in de bedoeling ligt de uitzending naar de riijks erkverschafi'ing toen door te ze een. de exploi stichting Bsloten wordt het voorstel om advies te stellen in han- /y itn van de desbetreffende raadscommissie. dU ^r/ en verlies jkt verificatie-rapport vordt ingewacht 11,2e lidj tj' sloten wordt de beslissing van net Stichtingsbestuur\/j( cnpH IrPiiT1 ii^Btreffende verhoueinu van de wedde van den badmeester, goedkeuriii ttreffende verhooging van de wedde van den badmeester, "per 1 Jui cd te keuren, ij de lij ze j dat tengfijB van de dezen aA d wegens 1 Ov' G ±±,üt i-XUI U CXV, U

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 560