BESLISSING I Afdeeling No. en Aanmerkingen keeringen te willet ^loten wordt aan den xiaad mede te deelenj bat xekenin^ ■oudende met de financiën der gemeente het verhoogen va ■en steun niet mogelijk is en het College op &rond yan liin financieele verantwoordelijkheid moet voorstellen I ressanten te berichten dat geen gelden beschikbaar zijn v 0r toekenning van hoogere ondersteuning.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 562