NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 3 ep te .lip er 193 4. Tegenwoordig de Heeren G ..Je re tarui'je---- s-er H. van Klooster .en .„..Lo.de.esen.,etiio.ua.ers-. Secretaris IJ.C.Groot. vsnd.. f. (Qfirir/. Afwezig u..u .x.Latonour0 Leer.etaris. Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1.113 t/m1.1.35' Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III ,//1 3 Afd. IV X X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 564