fop. %0. Jïo/ 7?r o f.45,50 I - Afaeeling BESLISSING 4. x ie ontwerpbesluiten zullen aen 2aad. ter vaststelling er w»t.hi|*,.sa aangeboden. n van een 34-6.802,1)1 van de pgB lijke kas-1 1934. r a.s. de p de 4 8 I g 1934 A. waarbij gekend aan| af 10 sbaai ngen I915- ië g te vraigei e wedde va; burger lij] et verhoog] de wet van] ellen den .H.Gij ten- den 65-jari| 4 eervol t te ver fsloten wordt tot de conversie toe te treden. hc oir at besloten. lclus wordt besloten. ÏU. /!>i( ier Bouw veil woningen aan de in sectie met de lel cht advi- n afwijzen® e.. Baad voor te stellen de gevraagde ontheffing niet te e leenen, aangezien anders in strijd zou worden gehan- ild met het in voorbereiding zijnde uitbreidingsplan, n de beslissing op het verzoek om bouwvergunning toch a.-gehouden zou moeten worden op grond van het bepaalde n art.6,lid 4 der oningwet naad voor te stellen bedoelde strooken grond in \?aJj -ringen ««Buans te aanvaarden. ingen te- u tSI'l q Braar/ivii6ja .Ran)°eB Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 566